Styrelse

Styrelsen väljs vid klubbens årsmöte på hösten. Styrelseledamöterna, utom ordföranden, väljs på två år. Ordföranden väljs på ett år. Halva styrelsen väljs varje år.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Ordförande Per Holmlund 
Sekreterare Marianne Lilliesköld 
Klubbmästare Malin Stenberg de Serves
Övrig ledamot Eva Grönlund
Övrig ledamot Mart Nyman
Övrig ledamot Bo Björnsäter
Skattmästare Arne Wallers