| Ansökan om medlemskap
För att kunna bli medlem i Svenska Polarklubben måste du ha varit yrkesverksam i polartrakterna. Till dessa områden räknas Svalbard, Grönland, Arktiska Canada, Alaska, Sibirien, Arktiska Oceanen inkl Nordpolen, Antarktis och de subantarktiska öarna runt Antarktis. Vidare måste du rekommenderas för medlemskap av minst en medlem.

För att söka om medlemskap så ladda ner och fyll i en sökningsblankett. Denna måste också förses med ett foto innan den skickas per post till:
Malin Stenberg, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
eller malin.stenberg[at]natgeo.su.se

klick för formulären