| Historik
Lite historik om Svenska Polarklubben sammanställt av Fred Goldberg

Den 20 november 1943 samlades på restaurant Metropol 23 kamrater som varit verksamma i Sveagruvan och på polarexpeditioner på Svalbard. De beslöt att bilda en förening för vidmakthållande av gemensamma minnen. Vid detta sammanträde tillsattes en styrelse bestående av Paul Holmström, ordförande, Tor Hagerman, v ordf. Einar Carlsson och Patrik Danielsson, alla tidigare verksamma som funktionärer vid Sveagruvan i perioden 1917 till 1925. dessa fick i uppdrag att utarbeta förslag på namn och stadgar för föreningen.

Fotot taget vid Svenska Polarklubbens konstituerande möte på Restaurant Metropol den 20 november 1943. Sjätte man från vänster i mittraden är Sigvard Malmberg och andre man i främre raden är Tor Hagerman

Det föreslogs att personer som vid skilda tillfällen verkat inom polarområdena skulle kunna vinna inträde i föreningen.

Vid klubbens första årsmöte den 25 november 1944 föreslogs att förenings namn skulle vara ”Svenska Polarklubben”. Vid samma tillfälle framlades förslag till stadgar vilka fastställdes på detta möte och på det påföljande vårmötet den 17 maj 1945. Vid detta möte höll professor Erik Stensiö föredrag och visade film från den svensk-Norsk-engelska Spetsbergsexpe¬ditionen 1939. Vid det andra årsmötet i oktober 1945 hade föreningen redan 56 medlemmar och medlemsavgiften var 5kr.

På årsmötet 1944 valdes klubbens första styrelse som bestod av:

Civilingenjör Paul Holmström ordförande
Professor Erik Stensiö, vice ordförande
Fil dr Tor Hagerman, sekreterare
Bergsingenjör Knut Kihlgren, vice sekreterare
Ingenjör Patrik Danielsson, klubbmästare
Revisor Arnold Landin, vice klubbmästare

Klubben har genom åren arrangerat ett vårmöte och ett höstmöte med middag och föredrag. Ibland ordnas extra möten i samband med polarjubileer, konferenser, filmpremiärer, utställningar samt studiebesök på isbrytare. Vid ett par tillfällen har resor arrangerats till Norge, Finland och Svalbard.

I början dominerades klubben av funtionärer från Sveagruvan men dessa fick snart sällskap av expeditionsdeltagare från den Svensk-Norsk-Britiska Antarktisedpeditionen 1949-1952. Ett par av dessa vara Valter Schytt och Gösta Liljeqvist. I takt med att SAS polar-rutt utvecklades och fler svenska expeditioner utrustades till polartrakterna ökade antalet medlemmar raskt i takt.

Genom åren har följande personer verkat i klubbens styrelse:

Ordförande
Civilingenjör Paul Holmström 1943–1946
Fil dr Tor Hagerman 1946–1949
Kommendörkapten C.B. Eriksson 1949–1952
Bergsingenjör S. O. Corp 1952–1956
Redaktör Sigvard Malmberg 1956–1983
Professor Valter Schytt 1983–1985
Fil. Lic. Anders Häggblom 1985–1995
Generalsekreterare Jens Wahlstedt 1995–2006
Professor Per Holmlund 2006–

Vice ordförande
Fil dr Tor Hagerman 1943–1944
Professor Erik Stensiö 1944–1948
Kommendörkapten C. B. Eriksson 1948–1949
Fil dr Tor Hagerman 1949–1967
Docent Valter Schytt 1967–1983
Professor Anders Karlqvist 1983–1990
Professor Wibjörn Karlén 1990–1995
Docent Eric Dyring 1995–1999
Professor Per Holmlund 1999–2006

Sekreterare
Fil dr Tor Hagerman 1944–1946
Kommendörkapten C. B Eriksson 1946–1949
Statsmeteorolog Hilding Olsson 1949–1951
Kapten Hugo Hamilton 1951–1961
Kapten Sven Österman 1961–1964
Herr Carl-Axel Bäckstedt 1964–1970
Docent Fred Goldberg 1970–

Klubbmästare
Ingenjör Patrik Danielsson 1944–1947
Kapten Einar Christell 1947–1950
Direktör Sigvard Malmberg 1950–1954
Fru Bertha Danielsson 1954–1960
Redaktör Karl-Olof Hedström 1960–1970
Herr Edgar Tollén 1970–1989
Kommendörkapten Gunnar Jansson 1989–2006
Säljare Harriet Nordenskiöld 2006–

Kassaförvaltare
Civilingenjör Bror Strömberg 1945–1951
Radiotelegrafist Ture Jerstorp 1951–1963
Ingenjör Stig-Rune Ekman 1963–1971
Fil. Kand. Olle Melander 1971–1976
Fil dr James Hoffman 1976–1982
Civilingenjör Agneta Wallers 1982–